.. su stari Grci koristili matičnjak

U ceremonijama u Efesu obred je organizovan prema uzoru na pčelu: Velika boginja je bila kao Kraljica Matica, majka svih ljudi. Njen izgled i opis je bio sličan pčeli. Njene sledbenice su se zvale Melissai. Služile su Velikoj Majci ( Rhea or Cybele) ili Boginji Zemlje i Prirode – Artemidi. Pčela je smatrana prenosiocem ljudske