.. su stari Grci koristili matičnjak

U ceremonijama u Efesu obred je organizovan prema uzoru na pčelu: Velika boginja je bila kao Kraljica Matica, majka svih ljudi. Njen izgled i opis je bio sličan pčeli. Njene sledbenice su se zvale Melissai. Služile su Velikoj Majci ( Rhea or Cybele) ili Boginji Zemlje i Prirode – Artemidi. Pčela je smatrana prenosiocem ljudske duše i sreće koju šalje lično Artemida.

Samo duše koje su živele pravednim životom i koje su bile Melissae su se vraćale u raj kao đto se pčele vraćaju u košnicu. Počto je matičnjak biljka koja okuplja roj i vezuje Maticu za košnicu smatrala se svetom biljkom. U Hramu Artemide u Efesu je imala centralnu ulogu u svim ceremonijama, a naročito pri isceljenju duševno bolesnih. Njen med je imao visoku cenu i kupovao se kao lek, a ne kao hrana.