Zlatni čaj beli slez

Beli slez (Althea officinalis) je biljka iz porodice Malvaceaea. U mnogim zemljama zapadne i srednje Evrope gaji se zbog korena, lista i cveta, koji se upotrebljavaju u medicini. U Srbiji ga najviše ima pored reka.

Koren iskopan prve godine je najbolji, jer sadrži najviše sluzi.

U lečenju ljudi se koristi kao antitusik, ali i zbog svojih mukoprotektivnih, antimikrobnih i hipoglikemijskih svojstava.

Kategorija: Ознака:

Beli slez – Priprema

hladan macerat  1-3g suvog korena belog sleza se 30 min potopi u 200ml hladne vode (iznad 40 stepeni celzijusa skrob prisutan u korenu se ekstrahuje) sa povremenim mešanjem. Preporučuje se zagrevanje proceđenog macerata da bi se sprečila mikrobiološka kontaminacija. Uzimati sveže spremljen macerat 3 puta dnevno.

Doziranje

1-3 g u 200ml hladne vode

Aktivni sastojci i mehanizmi lekovitog dejstva belog sleza

Aktivni sastojci belog sleza

Sluzni polisaharidi su mešavina kiselina – galakturonska, arabanska i glukanska sa svojim derivatima i jedinjenjima, oligo i polisaharidima. Dominantan sastojak je alfa-D-glukan.

Pektini, skrobovi, mono i disaharidi, flavonoidi (hipolaetin, izokvercetin, kempferol, naringenin), fenolne kiseline (kofeinska, kumarinska, ferulinska, salicilna, vanilna), fitosteroli, amino kiseline i dr.

Protektivno dejstvo belog sleza

Mucin korena belog sleza pokriva mukozu tkiva protektivnim slojem i štiti ga od iritacije.

Antitusičan efekat beli slez

Mucin dovodi do blage inhibicije cilijarnog epitela ćelija ezofagusa (studija na ćelijama žabe).

U in vivo studiji na mačkama  poređen je efekat vodenog ekstrakta korena belog sleza, izolovanog mucilago polisaharida, prenoksidiazina (nenarkotičnog antitusika ) i kodeina. I vodeni ekstrakt i izolovani polisaharid su imali  povoljan efekat na umanjenje broja iskašljavanja, čak i više od prenoksidiazina, ali manje od kodeina.(Nosalova 1992, 1993)

Antimikrobno dejstvo beli slez

In vitro studije su pokazale značajno smanjenje titra mikroorganizama usne duplje kada su tretirane ekstraktom korena belog sleza i to na sojevima Porphyromonas gingivalis, Prevotella spp., Actinomyces odontolyticus, Veilonella parvula, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus spp.) (Iauk 2003)

S druge strane ranija studija pokazala je da metanolni ektrakt korena belog sleza ima baktericidno dejstvo na Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris and Staphylococcus  (Recio 1989).

Antiinflamatorno i imunomodulatorno dejstvo belog sleza

Vodeni 20% ekstrakt belog sleza površinski nanešen na uvo kunića, koje je ozleđeno UV zračenjem, je poređen sa 0.05% deksametazonom i smešom oba. Sva tri ispitana uzorka su imala vidne antiinflamatorne efekte, ali je vodeni ekstrakt imao najmanji, pa 0.05% deksametazon, a najjači efekat imala je smeša ekstrakta i kortikosteroida.(Beaune 1966)

Mehanizam dejstva pripisuje se pojavi da se povećava fagocitna aktivnost makrofaga, primećeno u studiji na miševima (Wagner i Proksch 1985, ESCOP 2003)

Hipoglikemijski efekat beli slez

U studiji gde je polisaharid mucilagin O davan intraperitonealno miševima u tri doze 10, 30 i 100mg/kg, primećeno je značajno smanjenje glukoze u krvi (74%, 81% i 65%) u odnosu na kontrolnu grupu nakon 7 sati, a nakon 24 sata (93%, 90% i 89&%)(Tomoda 1987, ESCOP 2003)