Zlatni čaj matičnjak

Matičnjak (Melissa officinalis) je biljka iz porodice Lamiaceae. To je visoka biljka sa svetlim jajastim listovima i belim ili ljubičastim cvetovima. Veoma je aromatična biljka i mirisom podseća na limun.

Matičnjak se vekovima koristi u narodnoj i zvaničnoj medicini za veliki dijapazon simptoma koji se mogu uzročno posledično povezati sa stresom i produženom anksioznošću. Preporučuje se za epigastričnu distenziju, sporo varenje, nadutost, tenzione glavobolje i kod neuroloških i psiholoških poremećaja, pojačanja memorije i sedacije.(  Ghaffariyan S, Mohammadi SA, Aharizad S 2012)

Kategorija:

Matičnjak – Priprema

Odmeriti jednu čajšiku® lista matičnjaka, zatvoriti poklopac i pokvasiti je ispod mlaza hladne vode (ovo je važno da bi ćelijske opne popucale i više se aktivnih komponenti oslobodilo), takođe se na ovaj način sprečava isplivavanje najsitnih čestica i njihovo plutanjenje po površini.) Čajšiku spustiti u 200ml prokuvane i tople vode. Nakon 5-10 minuta piti po jednu šolju čaja tri puta dnevno. Ne postoje ograničenja kod dužine konzumiranja čaja matičnjaka.

Matičnjak – Doziranje

1-1.6g 1-3 puta na dan

Aktivni principi i mehanizam lekovitog dejstva matičnjaka

Oligomere kafeata do 11%,( ruzmarinska kis., kafeična kis.i njihovi metil estri, zatim  izomeri melitrične kis. (A i B)  akaftarična kis. I p-kumarinska kis.

Kiseline: junaneična, salnianolna, litospermična, sagerinična, ursolična, oleanolna,..

Triterpenoidi, kempfrol, diglucozid, kvercetin glucosid,  apigenin ( 7-O-beta-D-glukopiranozid)   luteolin-3′-O-glukuronid,galaktolipid itd.

sabinen, β-pinen (0.32%), limonen, i felandren (Chung MJ, , 2010)

Oksidovane monoterpene geranial (65.42%), neral (24.65%), geranilacetat linalol (0.75%), (Z)-karveol and mirtenol (0.08%), karvakrol, α-terpeniol, borneol, citronelal and citronelil acetat, terpinen-4-ol i eugenol

Sedativni efekat matičnjaka

Metanolni ekstrakt matičnjaka beleži GABAergičku aktivnost blokiranjem GABA transaminaze. Za ovo dejstvo najzaslužnija je ursolna kiselina, a pojačavajući efekat imaju i oleanolinska i ruzmarinska kis. (Awad R, , 2009)

Anksiolitički efekat matičnjaka

U studiji u kojoj je učestvovalo 15 ispitanika sa blagim do merenim stresom i anksioznošću u kombinaciji sa neredovnim snom, konzumiranje po 300mg ekstrakta matičnjaka (7% ruzmarinska kis. i 15% hidrocinaminska kis.) ujutru i pre spavanja (600mg ukupno) dovelo je do smanjenja učestalosti nesanica izazvanih anksioznošću kod 42% ispitanika (Cases J, 2011)

U studiji na pacovima primećen je anksiolitički efekat u testu sa lavirintom. (Ibarra A, 2010). Studija je poredila efekat ekstrakta matičnjaka i diazepama 1mg/kg i dokazala identično dejstvo. S tim da je efekat bio izraženiji na ženkama pacova. ( Taiwo AE, 2012)

Neka ispitivanja su dovela u vezu serotonergična svojstva eteričnog ulja matičnjaka uzimanog inhaliranjem, naročito na 5-HT1A receptorima. (Komiya M, Takeuchi T, Harada E , 2006) Ovo svojstvo se povezuje sa antistresogenim dejstvom koji se pripisuje matičnjaku.

Efekat na gastrointestinalni trakt

Primećeni relaksirajući efekti na ilijačnim ćelijama pacova se pripisuju citralu. Ulje matičnjaka je inhibiralo dejstvo KCl (80 mM), ACh (320 nM) i 5-HT (1.28 μM), efekat je dozno zavisnan sa zabeleženom IC50  20ng/mL.(Sadraei, A. Ghannadi, K. Malekshahi 2003)

Efekat na glukozu matičnjaka

Davanje uljnog ekstrakta matičnjaka u količini od 0.0125mg/dan tokom 6 nedelja kod miševa je donelo pozitivne rezultate na test opterećenja glukozom. Grupa tretirana eteričnim uljem je imala sniženu koncentraciju glukoze i povećanu koncentraciju insulina u krvi. (Chung MJ, 2010)

Efekat na virusne infekcije matičnjaka

Hidroalkoholni ekstrakt lista matičnjaka smanjuje ćelijsku smrt izazvanu HSV-2 virusima i to 0.025-1mg/mL, sa čak 60% nivoa inhibicije postignutim sa 0.5mg/mL. (Mazzanti G, 2008)